Statuten en reglementen TC Hattem

Statuten

Statuten zijn bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. De statuten zijn bij de notaris vastgelegd en beschrijf zaken als:

  • De naam van de vereniging
  • De vestigingsplaats
  • Het doel van de vereniging
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
  • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
  • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beĆ«indiging.

De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 22 maart 2024. De naam van de club is toen veranderd van Tennis Club Hattem naar Tennis- en padelclub Hattem oftewel afgekort TPC Hattem. Een link naar de statuten is onderaan deze pagina toegevoegd.

Reglementen

We kennen het zgn. Huishoudelijke en het Baanreglement.

Het Huishoudelijk reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken. Het bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten: regels, richtlijnen en afspraken, maar bijvoorbeeld ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden.

Het baanreglement beschrijft de verplichtingen van de leden.

Beide reglementen zijn terug te vinden onderaan deze pagina

TPCH-Statuten Tennis- en Padelclub Hattem (22-3-2024).pdf TCPH-Baanreglement.pdf TPCH-Huishoudelijk reglement.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

[email protected]

Tennis- en padelpark De Konijnenberg

Astraweg 7
8051 CJ Hattem